අපි ගැන

අපි ගැන

01

Tianjin Bluekin කර්මාන්ත සීමිත නිෂ්පාදන විශේෂඥ හා වසර දහයකට වැඩි කාලයක් පුරා දෘඩාංග නිෂ්පාදන බෙදා වන සමාගමකි. අපේ ප්රධාන නිෂ්පාදන ඇතුළත් වේ: යකඩ සහ වානේ කම්බි, දැලක් වැට, වැට තනතුරු, නියපොතු සහ DIY නිෂ්පාදන. 

අපි බොහෝ විට Salesman ඔබට හොඳම තත්ත්වයේ සේවාවක් ඉදිරිපත්, පොහොසත් නිෂ්පාදන දැනුම හා වෘත්තීය පළපුරුද්ද අයිති, ප්රදර්ශනය සහභාගි වෙති.

අපි හවුල්කරුවන් හොඳ හා දිගු සහයෝගය තබා ගැනීමට සමග ජයග්රහණය, පොරොන්දුව, අතින් අත පුහුණු කරනු ඇත. අපි වෘත්තීය බවට පත් කිරීමට ඉදිරියට හා තරඟකාරී වේ


WhatsApp Online Chat !